Γυναικολογική Χειρουργική

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Ερευνητική λαπαροτομία
  • Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης
  • Αφαίρεση εξαρτημάτων (σαλπίγγων – ωοθηκών)
  • Αφαίρεση ινομυωμάτων
  • Αφαίρεση μήτρας διακοιλιακά - διακολπικά
  • Προσθία / Οπισθίακολπορραφία (κυστεοκήλη – ορθοκήλη)
  • Χειρουργική αποκατάσταση πρόπτωσης μήτρας

TOP