Ουρογυναικολογία

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Διερεύνηση της ακράτειας ούρων
  • Αντιμετώπισητης ακράτειας ούρων
  • Κολπορραφία
  • Τοποθέτηση ταινίας ελευθέρας τάσης για την ακράτεια ούρων προσπαθείας (TOT Sling)

TOP