Υστεροσκόπηση

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Πολύποδες Ενδομητρίου – Ενδοτραχήλου
  • Υπογονιμότητα
  • Διέγερση Ενδομητρίου
  • Υποβλεννογόνια  Ινομυώματα Μήτρας
  • Λύση Συμφήσεων
  • Διάφραγμα Μήτρας
  • Αφαίρεση Ξένου Σώματος –Ενδομήτριου  Σπειράματος
  • Διερεύνηση –Αντιμετώπιση  Μητρορραγίας

TOP