Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μία διαγνωστική και επεμβατική μέθοδος για την διερεύνηση και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας. Αποτελεί διεθνώς την προτιμότερη επιλογή, για την αντιμετώπιση ινομυωμάτων, ενδομητριακών  συμφύσεων και πολυπόδων. Επίσης είναι χρήσιμη σε προβλήματα υπογονιμότητας.

Πραγματοποιείται με τη χρήση μιας ειδικής κάμερας του υστεροσκοπίου και πολύ λεπτών χειρουργικών εργαλείων. Η εισαγωγή του υστεροσκοπίου δεν απαιτεί χειρουργικές τομές, αφού γίνεται από φυσιολογικές οπές του σώματος, τον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επεμβατικής υστεροσκόπησης έναντι των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων

  • Άμεση επισκόπηση της ενδομήτριας κοιλότητας, ανεύρεση των παθολογικών ευρημάτων και άμεση αντιμετώπισή τους στον ίδιο χρόνο.
  • Ελάχιστα τραυματική μέθοδος (δεν υπάρχει τομή).
  • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
  • Άμεση ανάρρωση και επιστροφή στη συνήθη δραστηριότητα από την επόμενη ημέρα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επεμβατικής υστεροσκόπησης έναντι των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων

  • Άμεση επισκόπηση της ενδομήτριας κοιλότητας, ανεύρεση των παθολογικών ευρημάτων και άμεση αντιμετώπισή τους στον ίδιο χρόνο.
  • Ελάχιστα τραυματική μέθοδος (δεν υπάρχει τομή).
  • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
  • Άμεση ανάρρωση και επιστροφή στη συνήθη δραστηριότητα από την επόμενη ημέρα.
TOP