Υπογονιμότητα - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

  • Διερεύνηση υπογονιμότητας ζευγαριού
  • Καθ’έξιν Αποβολές
  • Σπερματέγχυση

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα:

  • Εξωσωματική γονιμοποίηση (In Vitro  Fertilisation - IVF)
  • ΛΟΑΤ (LGBT) και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 

TOP