Εγκυμοσύνη

Μαιευτική Παρακολούθηση

Προγραμματισμένη εξέταση και παρακολούθηση της επιτόκου από την στιγμή της σύλληψης μέχρι τον τοκετό. Επιβεβαίωση της κύησης, υπολογισμός της πιθανής ημερομηνίας τοκετού και σχεδιασμός της παρακολούθησης της κύησης.

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Παρακολούθηση κύησης
  • Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου
  • Μαιευτικό υπερηχογράφημα / Υπερηχογραφικός έλεγχος κύησης 3D και 4D
  • Καρδιοτοκογράφημα εμβρύου
  • Φυσιολογικός τοκετός
  • Ανώδυνος Τοκετός
  • Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή (VBAC)
  • Καισαρική Τομή

TOP